Завршна обработка: хромирана

Пречник на отворот за вградување на славината: Ø 35 mm

Димензии на постолјето: 50 mm

Агол на ротирање: 90°

Максимална дебелина на работната плоча: 40 mm

Керамички дискови

Вклучена зајакната плоча

Slavina

Со туш глава

Boja

Хром

Proizvodaci

Foster