Завршна обработка: бакар

Пречник на отворот за вградување на славината: Ø 35 mm

Димензии на постолјето: Ø 50 mm

Агол на ротација: 360°

Максимална дебелина на работната плоча: 40 mm

Керамички дискови

Вклучена зајакната плоча

Slavina

Со туш глава

Boja

Бакарна

Proizvodaci

Foster