2 Shuko штекери

10A-16A

Кабел за напојување

Лакиран сив капак

Изрез: ø 102 mm

Максимална дебелина на работна плоча: 50 mm

Proizvodaci

Foster