Туш глава на извлекување со избор помеѓу две опции на млаз: туш и jet.

Завршна обработка: хромирана

Агол на ротација: 170°

 

Slavina

Со туш глава

Boja

Хром

Proizvodaci

Smeg