Програми /Функции
Број на места за готвење: 5
Број на нивоа на моќ на готвење: 6

Управување
Начин на подесување: Контролни рачки
Декоративни детали: Златна боја

Места за готвење
Напред лево – 1800 W – Ø 180 mm
Назад лево – 1200 W – Ø 140 mm
Централна – 2000 W – Ø 150×250 mm
Напред десно – 1200 W – Ø 140 mm
Назад десно – 2400 W – Ø 210 mm

Технички карактеристики
Индикатор на најмал пречник на место за готвење
Автоматско исклучување во случај на прегревање
Индикатор за преостаната топлина

Прибор
Гребалка
Месингани контролни рачки

Приклучување на напон
Монофазен приклучок (V): 220-240 V
Трофазен приклучок (V): 380-415 V
Приклучна моќ (W): 8600 W
Осигурувач (A): 38 A
Фрекфенција на напон(Hz): 50/60 Hz

Težina 13,4 kg
Dimenzii 57,5 × 78 × 13 cm
Tip ploce za kuvanje

Инфрацрвена плоча

Broj kuvajucih mesta

5

Sirina ploce

75

Boja

Антрацит, Антрацит & златна

Proizvodaci

Smeg

Estetika smeg

Colonial