Плоча за готвење

6 места за готвење
Предна лева: 4200 W – ултра брза со двоен прстен
Задна лева: 1800 W
Предна централна: 1050 W
Задна централна: 3000 W
Предна десна: 1050 W
Задна десна: 1900 W
Скара: 1600 W
Мат црни емајлирани капаци за горилниците
Носачите на садови од лиено железо
Сигурносни вентили
Една подлога од лиено железо за vok сад

Главна рерна

Бруто зафатнина: 90 l
Ладење на рерната со тангенцијален вентилатор
Можност за гриловање во рерната со затворена врата
Аналогно-дигитално прикажување
Електронско палење на гасни плочи
Електронски тајмер за почеток и крај на печење
Звучен аларм
Функција на самочистење: каталитичко
Температура на печење: од 50°C до 250°C
Осветлување: 1 халогена сијалица, моќ 40 W
Бочни метални носачи за печење на 4 нивоа
Електричен грил
Внатрешното стакло се вади за чистење
Сигурносни вентили
Плех 40 mm длабочина: 2
Каталитички плочи: 3
Грил решетка: 1
Решеткаста полица со заден граничник: 2

Помошна рерна

Бруто зафатнина: 36 l
Ладење на рерната со тангенцијален вентилатор
Можност за гриловање во рерната со затворена врата
Температура на печење: од 50°C до 220°C
Осветлување: 1 халогена ламба, моќ 25 W
Бочни метални носачи за печење на 4 нивоа
Кровен капак
Електричен грил
Голем плех: 1
Грил решетка: 1
Решеткаста полица со заден граничник: 1
Сет за ражен: 1

Фиока за одложување

Приклучување на напон

Фреквенција на напон(Hz): 50/60 Hz
Осигурувач (A): 30 A
Напон I: 220-240 V
Напон II: 380-415 V
Приклучна моќ: 6800 W
Приклучување на гас: 13000 W

Tip ploce za kuvanje

Плинска плоча

Sirina sporeta

120

Broj kuvajucih mesta

6

Boja

Inox

Estetika smeg

Classic

Proizvodaci

Smeg