Команди на лизгање

3 вшмукувачки брзини

2 LED (2 W)

2 Aлуминиумски филтери за маснотии

Пречник на одводот: Ø 150 mm

Неповратен вентил

Максимална вшмукувачка моќ во слободен режим: 600 m3/h

Моќ на мотор: 200 W

Бучава: 67 dB(A)

Брзина I II III IV Интензивна
Вшмукувачка моќ [m3/h]: 351 420 635
Бучава [dB(A)]: 53 57 67
Tip aspiratora

Ѕиден

Usisna aspiratora

600

Sirina aspiratora

60

Boja

Крем

Proizvodaci

Smeg