Команди на лизгање

3 вшмукувачки брзини

2 Алуминиумски филтери за маснотии

2 халогени сијалици (20 W)

Пречник на одводот: Ø 150 mm

Неповратен вентил

Максимална вшмукувачка моќ во слободен режим: 600 m3/h

Моќ на моторот: 175 W

Бучава: 45 dB(A)

Брзина I II III IV Интензивна
Вшмукувачка моќ [m3/h]: 240 352 581
Бучава [dB(A)]: 45 55 66
Tip aspiratora

Вграден, Телескопски

Usisna aspiratora

600

Sirina aspiratora

90

Boja

Inox, Сатинирана

Proizvodaci

Smeg