Програми /Функции
Број на места за готвење: 2
Број на индукциски зони за готвење: 2
Број на нивоа за моќ на готвење: 9

Управување
Начин на подесување: Контролни рачки

Опции
Заклучување на командите заради спречување на неправилна работа
Опција за чистење

Зони за готвење
Напред – Teppanyaki – 1400 W – со booster 1800 W
Назад – Teppanyaki – 1400 W – со booster 1800 W

Технички карактеристики
Автоматско исклучување во случај на прегревање
Индикатор за преостаната топлина

Опционен прибор
Гребалка: 1
Сет на контролни рачки естетика LINEA

Приклучување на напон
Монофазен приклучок (V): 220-240 V
Приклучна моќ (W): 3000 W
Осигурувач (A): 13 A
Фреквенција на напон(Hz): 50/60 Hz

Težina 11,5 kg
Dimenzii 39 × 68 × 1,7 cm
Tip ploce za kuvanje

Domino, Teppanyaki, Индукциона плоча

Broj kuvajucih mesta

2

Sirina ploce

30

Boja

Inox

Proizvodaci

Smeg

Estetika smeg

Classic