Smeg SE364ETD

Програми /Функции
Број на зони за готвење: 4
Број на керамички места за готвење: 4
Број на места за готвење со booster: 4
Број на нивоа за моќ на готвење: 9
Прекинувач за палење и гасење

Управување
Начин на подесување:Контрола на допир

Опции
Временски тајмер
Звучен аларм за крај на готвењето
Ограничување на електричната потрошувачка
Индикатор за преостанато време
Заклучување на командите заради спречување неправилна работа
Брз старт

Места за готвење
Напред лево – 1800 W – со booster 1800 W – Ø 184 mm
Назад лево – 1200 W – со booster 1200 W – Ø 148 mm
Назад десно – 1100-2000 W – со booster 2400 W – Ø 148-214 mm
Напред десно – 1200 W – со booster 1200 W – Ø 148 mm

Прибор
Гребалка: 1

Приклучување на напон
Монофазен приклучок (V): 220-240 V
Трофазен приклучок (V): 380-415 V
Приклучна моќ (W): 6400 W
Осигурувач (A): 28 A
Фреквенција на напон(Hz): 50/60 Hz

Težina 10 kg
Dimenzii 57,5 × 66,5 × 13 cm
Tip ploce za kuvanje

Инфрацрвена плоча

Broj kuvajucih mesta

4

Sirina ploce

60

Boja

Црна

Proizvodaci

Smeg