Програми /Функции
Број на места за готвење: 2
Број на индукциски зони за готвење: 2
Број на зони за готвење со booster-има: 2
Број на нивоа на моќ за готвење: 9

Управување
Начин на подесување:Контрола на допир

Опции
Електронски програмски часовник со функции за исклучување и потсетување: 2
Временски тајмер: 1
Звучен аларм за крај на готвењето
Индикатор за преостанато време
Заклучување на командите заради спречување неправилна работа
Брзо бирање на нивоата за готвење
Брз старт

Зони за готвење
Напред – Индукција -1300 W – со buster 1400W – Ø 160 mm
Назад – Индукција – 2300 W – со booster 3000W – Ø 210 mm

Технички карактеристики
Автоматско подесување на пречникот на зоната за готвење соодветно на големината на садот
Автоматско детектирање на сад
Индикатор за најмал пречник на зоната за готвење
Автоматско исклучување во случај на прегревање
Индикатор за преостаната топлина
Заштита од неправилна работа

Прибор
Гребалка: 1

Приклучување на напон
Монофазен приклучок (V): 220-240 V
Приклучна моќ (W): 3600 W
Осигурувач(A): 16 A
Фреквенција на напон(Hz): 50/60 Hz

Težina 7,5 kg
Dimenzii 57,5 × 37 × 13 cm
Tip ploce za kuvanje

Domino, Индукциона плоча

Broj kuvajucih mesta

2

Sirina ploce

30

Boja

Црна

Proizvodaci

Smeg

Estetika smeg

Универзална