Плоча за готвење

4 места за готвење
Предна лева: 4200 W
Задна лева: 1800 W
Предна десна: 1000 W
Задна десна: 1800 W
Носачите на садови од лиено железо
Сигурносни вентили
Подлога од лиено железо за вок сад

Главна рерна

Бруто зафатнина: 68 l
Ладење на рерната со тангенцијален вентилатор
Звучен аларм
Температура на печење: од 50°C до 245°C
Осветлување: 1 халогена сијалица, моќ 40 W
4 нивоа на печење
Внатрешното стакло се вади за чистење
Сигурносни вентили
Терморефлектирачко стакло
Плех 40 mm длабочина: 1
Грил решетка: 1
Решеткаста полица со заден граничник: 2

Помошна рерна

Бруто зафатнина: 41 l
Ладење на рерната со тангенцијален вентилатор
Можност за гриловање во рерната со затворена врата
Температура на печење: од 50°C до 245°C
Осветлување: 1 халогена сијалица, моќ 40 W
2 нивоа на печење
Електричен грил
Терморефлектирачко стакло
Плех 40 mm длабочина: 1
Грил решетка: 1
Решеткаста полица со заден граничник: 2

Приклучување на напон

Фреквенција на напон(Hz): 50/60 Hz
Осигурувач (A): 24 A
Напон I: 220-240 V
Напон II: 380-415 V
Приклучна моќ: 5500 W
Приклучување на гас: 8700 W

Tip ploce za kuvanje

Плинска плоча

Sirina sporeta

60

Broj kuvajucih mesta

4

Boja

Црна

Estetika smeg

Victoria

Proizvodaci

Smeg