Плоча за готвење

7 места за готвење
Предна лева: 4200 W
Задна лева: 1800 W
Предна централна: 1000 W
Задна централна: 3000 W
Предна десна: 1000 W
Задна десна: 1900 W
Десна: 5000 W
Скара: 1600 W
Мат црни емајлирани капаци за горилниците
Носачите на садови од лиено железо
Сигурносни вентили
Една подлога од лиено железо за wok сад

Главна рерна

Бруто зафатнина: 90 l
Ладење на рерната со тангенцијален вентилатор
Можност за гриловање во рерната со затворена врата
Аналогно-дигитално прикажување
Електронско палење на гасни плочи
Електронски тајмер со почеток и крај на печење
Звучен аларм
Температура на печење: од 50°C до 250°C
Осветлување: 2 халогени ламби, моќ 25 W
Бочни метални носачи за печење на 4 нивоа
Електричен грил
Внатрешното стакло се вади за чистење
Сигурносни вентили
Плех 20 mm длабочина: 2
Решеткаста полица со заден граничник: 2

Друга рерна

Бруто зафатнина: 70 l
Ладење на рерната со тангенцијален вентилатор
Можност за гриловање во рерната со затворена врата
Температура на печење: од 50°C до 280°C
Осветлување: 1 халогена ламба, моќ 40W
Бочни метални носачи за печење на 4 нивоа
Кровен капак
Електричен грил
Длабок плех 40mm: 1
Каталитички плочи: 3
Грил решетка: 1
Решеткаста полица со заден граничник: 1
Рефракционен камен,капак и лопата

Фиока за одложување

Приклучување на напон

Фреквенција на напон(Hz): 50/60 Hz
Осигурувач(A): 33 A
Напон I: 220-240 V
Напон II: 380-415 V
Приклучна моќ: 8000 W
Приклучување на гас: 19500 W

Tip ploce za kuvanje

Плинска плоча

Sirina sporeta

150

Broj kuvajucih mesta

7

Boja

Inox

Estetika smeg

Opera

Proizvodaci

Smeg