Команди на лизгање

3 вшмукувачки брзини

2 халогени сијалици (20 W)

3 Алумуниумски филтери за маснотии

Пречник на одводот: Ø 150 mm

Неповратен вентил

Максимална вшмукувачка моќ во слободен режим: 595 m3/h

Моќ на мотор: 200 W

Бучава: 65 dB(A)

Брзина I II III IV Интензивна
Вшмукувачка моќ [m3/h]: 329 420 593
Бучава [dB(A)]: 51 57 65
Tip aspiratora

Ѕиден

Usisna aspiratora

595

Sirina aspiratora

90

Boja

Крем

Proizvodaci

Smeg