Програми /Функции
Број на места за готвење: 5
Број на нивоата на моќ на готвење: 6

Управување
Начин на подесување: Kонтролни рачки
Декоративни детали: Mесинг

Зони за готвење
Напред лево – 1800 W – Ø 148 mm
Назад лево – 1200 W – Ø 144-214 mm
Централна – 2000 W – Ø 148×253 mm
Напред десно – 2400 W – Ø 148 mm
Назад десно – 1200 W – Ø 120-184 mm

Технички карактеристики
Електрични индикатори
Автоматско исклучување во случај на прегревање
Индикатор за преостаната топлина

Прибор
Гребалка

Приклучување на напон
Монофазен приклучок (V): 220-240 V
Трофазен приклучок (V): 380-415 V
Приклучна моќ (W): 6800 W
Осигурувач (A): 38 A
Фреквенција на напон(Hz): 50/60 Hz

Težina 13,4 kg
Dimenzii 57,5 × 78 × 13 cm
Boja

Крем, Крем & месинг

Brand

Smeg

Broj kuvajucih mesta

5

Estetika smeg

Cortina

Proizvodaci

Smeg

Sirina ploce

75

Tip ploce za kuvanje

Инфрацрвена плоча