Завршна обработка: хромирана

Пречник на отворот за вградување на славината: Ø 35 mm

Димензии на постолјето: 50 mm

Агол на ротација: 360°

Максимална дебелина на работна плоча: 55 mm

Керамички дискови

Вклучена зајакната плоча

Slavina

Без туш глава

Boja

Хром

Proizvodaci

Foster