Програми /Функции
Број на места за готвење: 2
Број на индукциски зони за готвење: 2

Управување
Начин на подесување: Контролни рачки

Опции
Заклучување на командите заради спречување неправилна работа

Зони за готвење
Напред – Индукција -1800 W – со buster 3000W – Ø 145 mm
Назад – Индукција – 1400 W – со booster 2200W – Ø 210 mm

Технички карактеристики
Електронска сонда за контрола на температурата
Автоматско подесување на пречникот на зоната за готвење соодветно на големината на садот
Автоматско детектирање на сад
Индикатор за најмал пречник на зоната за готвење
Автоматско исклучување во случај на прегревање
Индикатор за преостаната топлина
Заштита од неправилна работа

Прибор
Сет на контролни рачки естетика LINEA

Приклучување на напон
Монофазен приклучок (V): 220-240 V
Приклучна моќ (W): 3600 W
Осигурувач(A): 16 A
Фреквенција на напон(Hz): 50/60 Hz

Težina 9 kg
Dimenzii 39 × 68 × 1,7 cm
Tip ploce za kuvanje

Domino, Индукциона плоча

Broj kuvajucih mesta

2

Sirina ploce

30

Boja

Inox

Proizvodaci

Smeg

Estetika smeg

Classic